Waanzinnig.nl is LIVE

Waanzinnig.nl is LIVE

Even leek het rustig, maar opeens gaan er een aantal ...

Lees meer >>

Dol op Merken is LIVE!

Dol op Merken is LIVE!

Er zat wat voorbereiding aan, maar eindelijk is het dan ...

Lees meer >>

Home Made Framework: Entrium

Home Made Framework: Entrium

Voor het bouwen van projecten in recordtijd bestaan er frameworks.Frameworks ...

Lees meer >>

Aktieshirts is live

Aktieshirts is live

Na een extreme aanloop is het dan eindelijk zover; Aktieshirts ...

Lees meer >>

Zoek Een Dier in BETA

Zoek Een Dier in BETA

Het project Zoek Een Dier is officieel in Beta fase ...

Lees meer >>

Projecten

Wij zijn van mening dat bij het automatiseren van een activiteit de werkwijze binnen het proces leidend moeten zijn. Dit houdt in dat het pakket de logica en werkwijze binnen het bedrijf moet volgen.

In de praktijk komen wij te vaak tegen dat er binnen systeem het leven voor een gebruiker niet gemakkelijker op wordt doordat er kennis en/of kunde ontbreekt bij een programmeur.

In het verleden is gebleken dat de ontwikkelmethoden die men hanteerde vaak niet tot het gewenste product resulteerde. Voorheen maakte men één wensenlijst met één planning waarna men zich terug trok en het product in één keer probeerde te maken.

De nadelen van deze ontwikkelmethode zijn voornamelijk dat tijdens het project wensen nogal eens veranderen. Bij de "oude" methode is hier weinig ruimte voor en kunnen tussentijdse wijzigingen verstrekkende gevolgen hebben voor het restant van het project.

M25 hanteert een evolutieve ontwikkelmethode waarbij aan de wensen prioriteit wordt toegekend.
Door in een aantal iteraties, periodes van ontwikkeling, de hoogste prioriteiten af te handelen kan op een vrij korte termijn al gestart worden met de werkzaamheden.

Hierbij wordt de klant niet alleen bewust van het product dat ontstaat, maar de basis wordt direct goed getest en fouten kunnen op korte termijn hersteld worden.

Door een gezamenlijke evaluatie plaats te laten vinden, al dan niet telefonisch, kan daarna op basis van de dan geldende prioriteiten en correcties een volgende iteratie worden ingezet.

Software is onderhevig aan onderhoud en daardoor is het van belang een onderhoudscontract op de software af te sluiten.

Achtergrond