Voorwaarden voor gebruik van www.m25.nl

PRIVACYVERKLARING

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?
Dit privacybeleid is het beleid van M25, (kvk.nr: 04072374, hierna “M25”). M25 hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Dit privacy statement geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van onze klanten.
Voor de uitvoering van onze dienstverlening vragen wij u om persoonsgegevens. M25 houdt zich aan de wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

M25 heeft bij het verwerken van uw persoonsgegevens de volgende doelen:
1. Het vastleggen van domeinen
2. Het uitvoeren van administratieve doeleinden rondom geleverde diensten
3. Het, wanneer gewenst, sturen van e-mails.

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor bovengenoemde doeleinden. Wij streven daarbij naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Welke informatie wordt verzameld?
Als klant van M25 geeft u tijdens een bestelling informatie zoals: naam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres.

Door het doorgeven van uw gegevens zoals beschreven geeft u M25 toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de doeleinden als hierboven beschreven. Wanneer u het niet op prijs stelt dat M25 uw persoonsgegevens gebruikt voor de bovenstaande doeleinden, kunt u dat ons laten weten. Dit betekent echter wel dat M25 u geen diensten kan verlenen.

Cookies

Zoals veel websites maken wij gebruik van cookies en weblogfiles voor het meten van het bezoek op onze website. Als u niet wenst dat wij die gebruiken, dient u in uw browser ‘cookies off’ in te stellen. Accepteert u cookies wel, dan blijven die gedurende vijf jaar op uw computer, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een product van Google Inc. Dit programma maakt gebruik van cookies, om te kunnen zien hoe bezoekers onze site gebruiken. Op deze manier kunnen we onze website blijvend optimaliseren. De informatie van de cookies wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op computers in de Verenigde Staten. Google combineert opgeslagen IP-adressen niet met andere gegevens die ze hebben. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google zoals hiervoor is omgeschreven. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw inschrijfgegevens bij M25 en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is, doch uiterlijk drie jaar, tenzij de persoonsgegevens langer moeten worden bewaard om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de overeenkomst met u goed uit te kunnen voeren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Recht tot correcties en laten verwijderen van persoonsgegevens

Als gebruiker kunt u uw gegevens laten aanpassen, corrigeren, verwijderen of opvragen. Dit kan door een e-mail naar info@m25.nl te sturen met verzoek tot 1 van de genoemde acties. Behoudens voor de beschreven doeleinden zal M25 uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden.

U heeft daarnaast de volgende rechten:
* Het recht de verwerking van uw gegevens te beperken of uw gegevens aan een andere partij over te dragen.
* Het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken.
Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen. U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwe ontwikkelingen en vragen

M25 is gerechtigd eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Check daarom regelmatig deze pagina voor het privacy beleid van M25.

Heeft u vragen over of naar aanleiding van deze privacyverklaring? Neemt u dan contact met ons op via info@m25.nl of +31 (0)87 78 46 200.

Wil je met ons werken?

Vertel ons over jouw project