Voorwaarden voor gebruik van www.m25.nl

DISCLAIMER

De hierna genoemde voorwaarden zijn van toepassing op de website www.m25.nl en alle subpagina's. Deze website is eigendom van M25 te Meppel. Met uw bezoek aan of gebruik van deze site gaat u akkoord met deze voorwaarden en de algemene voorwaarden die gekoppeld zijn aan deze site.Deze website bevat informatie welke derhalve zonder aankondiging kan wijzigen. Tijdens het opzetten, samenstellen en onderhouden van deze website wordt door M25 zeer nauwkeurig gewerkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van betrouwbare bronnen. Ondanks de nauwkeurigheid is het mogelijk dat er onjuistheden en onvolledigheden vermeld staan op deze website, waarvan de correctie ter beoordeling van M25 is. Correcties en wijzigingen kunnen op een later tijdstip in deze site opgenomen worden.M25 wijst iedere aansprakelijkheid terzake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Ook voor schades veroorzaakt door informatie of aanbevelingen op deze website is M25 niet aansprakelijk. Evenmin kan M25 een garantie afgeven op een foutloze werking van de website.Op deze website wordt door middel van links verwezen naar informatie op websites van derden. De informatie die op deze websites is opgenomen is door M25 niet beoordeeld op juistheden, volledigheden en actualiteit. Voor deze informatie is niet M25, maar de derde partij verantwoordelijk en eventueel aansprakelijk.Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot de op deze website gepubliceerde afbeeldingen, logo's, pictogrammen, namen, figuren, teksten en andere informatie zijn eigendom van M25 of rechthebbende. Het is niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van M25 of rechthebbende, de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.Op de website van M25 (www.m25.nl) en op deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Wil je met ons werken?

Vertel ons over jouw project